ยานวดแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ผู้ประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์นภภัค ใจภักดี และคณะ
เลขที่คำขอ 2103001466 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 21434
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท กำปั้นมวยไทย จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ บริษัท กำปั้นมวยไทย จำกัด
โทร 095-920-5797 / 092-666-0121

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th