ผงผลิตแยม

ผู้ประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์บังอร เหมัง
เลขที่คำขอ 2003000866
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท คำแก้วนพรัตน์ จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ https://kku.world/4hngk
โทร 084-2349698

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th