ผงโรยข้าวปลาส้ม (รสสมุนไพร และรสสาหร่าย)

ผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ และคณะ
เลขที่คำขอ 1703000015 และ 1703000016
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท เดอะโฮมฟู้ด จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ E-mail: pattaradech.9t@gmail.com
โทร -

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th