แผ่นแอนติเจนสำหรับตรวจหา พยาธิใบไม้ตับฟาสสิโอลาในคน

ผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์ และคณะ
เลขที่คำขอ 1903002014
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ 02-156-9491 / 089-155-6363
โทร

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th