โอลิเอไมด์

ผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ฉวีราช และคณะ
เลขที่คำขอ 2003001670
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท ไซสีอิฐ จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ http://sciseeit.ac.th
โทร 099-746-2635

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th