สบู่ยางนา

ผู้ประดิษฐ์ ดร.สมพร เกษแก้ว
เลขที่คำขอ 1503000587
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท อะลาตัส จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ http://www.alatusthai.com/
โทร 098-2951192

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th