สเปรย์สารสกัดดอกคำฝอย

ผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ
เลขที่คำขอ 1303000401
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ www.bankoklab.co.th
โทร 026139758 ถึง 9

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th