อบรม


อบรม นวัตกรรมและมาตรฐาน อย. ด้านอาหาร เครื่องสำอาง ยา และเครื่องมือแพทย์ ณ ห้องประชุมสิริคุณากร ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลงทะเบียน :: คลิก>>
ตรวจสอบรายชื่อ :: คลิก >>