สารผสมยาเม็ดเพื่อช่วยให้การผลิตไหลลื่นได้ง่าย

นักวิจัย รองศาสตราจารย์จอมใจ พีรพัฒนา และคณะ
เลขที่คำขอ 2203001325
ประเภท ยา เภสัชภัณฑ์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th