สูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องที่ผสมมันสำปะหลังสดและกำมะถัน

นักวิจัย รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ เชิดทอง
เลขที่คำขอ 2003003099
ประเภท ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th