สารสีแดงผสมอาหารจากข้าวสีดำ

นักวิจัย รองศาสตราจารย์จันทนี อุริยพงศ์สรรค์
เลขที่คำขอ 11397
ประเภท อาหาร

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th