เซรัมนาโนอิมัลชัน

ผู้ประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์วัชรี คุณกิตติ
เลขที่คำขอ 1603000164
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท เอส-เค มะลิวัลย์ จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ Line ID : @sequinsthailand
โทร

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ ลลิตา โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

  • chinph@kku.ac.th
  • panravee@kku.ac.th
  • lalisu@kku.ac.th