เซรัมนาโนอิมัลชัน

ผู้ประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์วัชรี คุณกิตติ
เลขที่คำขอ 1603000164
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท เอส-เค มะลิวัลย์ จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ Line ID : @sequinsthailand
โทร

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th