แบคทีเรีย เอนเทอโรแบคเตอร์ อาร์ยี่สิบสี่ (Enterobacter sp. R24)