แบคทีเรีย พาราค็อกคัส เดไนทริฟิแคนส์ เคเคยู10 (Paracoccus denitrificans KKU01)