คลิกสมัครออนไลน์ | กำหนดการ | หลักเกณฑ์การเข้าร่วม
ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน มข. , ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานจะได้รับคูปองพิเศษ