บริการระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร Orbit express
          

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบริการให้นักศึกษา/บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถเข้าใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร Orbit express เพื่อสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกเนื่องจากมีเพียง 1 account ดังนั้นหากประสงค์จะใช้งาน สามารถจองเวลาใช้งานและติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานอธิการบดีอาคาร 2 ชั้น 2
เบอร์โทร 043-202733 หรือ 086-4514455 เบอร์ภายใน 42132-34
ติดต่อ : คุณเศกสิทธิ์ หรือ คุณธัญชนก

ข้อมูลโปรแกรม Orbit express

โปรแกรม Orbit express เป็นระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตรเฉพาะของ QuestelTM (FAMPAT) ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยโดยใช้งานผ่านเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์หรือมือถือ สามารถสืบค้นสิทธิบัตรฉบับเต็ม (Full text) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ได้ 10,000 ฉบับ/เดือน มีการปรับปรุงฐานข้อมูลสิทธิบัตรให้ทันสมัยและใกล้เคียงอยู่เสมอ โดยมีคู่มือให้อ่านประกอบในการใช้งาน


รูปแบบการสืบค้น/การทำงาน
  • สืบค้นแบบง่าย ( Simple Search ) โดยใช้คำค้น (Boolean)
  • สืบค้นขั้นสูง ( Advanced search ) โดยใช้ตัวสร้างข้อความค้นหา (query builder )
  • สืบค้นตามความหมายบริบท ( Semantic search )
  • ค้นหาสิทธิบัตรที่คล้ายเหมือน ( similar patent )
  • บันทึกข้อมูลสิทธิบัตร/ เรียกดูข้อมูลสิทธิบัตร / แชร์รายชื่อสิทธิบัตร ที่เก็บบันทึกไว้
  • สามารถทำ patent mapping ได้ โดยจะสามารถแสดงผลข้อมูลสิทธิบัตรในลักษณะรูปแบบกราฟ และสามารถนำกราฟดังกล่าวมาปรับแต่ง (refine) โดยสามารถเพิ่ม/ลบ สิทธิบัตรที่อยู่ในรายการข้อมูลได้
  • สามารถดึงรายการข้อมูลสิทธิบัตรออกมาในรูปแบบไฟล์ excel หรือ PDF
  • อินเทอร์เฟซหลายภาษา (Multilingual interface)

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม AmazingCounters.com
แบบประเมิน