ตัวอย่างคำขอสิทธิบัตร(การประดิษฐ์)

สาขาเคมี
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์
 สารผสมสำหรับกันยุง  เครื่องกลั่่นน้ำแบบหลายห้องกลั่น
สาขาชีวภาพ
 
 สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับผลิตเอทานอล  

ตัวอย่างคำขออนุสิทธิบัตร

สาขาวิศวกรรม / ไฟฟ้า / ฟิสิกส์
สาขาเคมี
  เครื่องจัดเรียงใยมะพร้าว
   แปรงสีฟันใช้แล้วทิ้ง
   ระบบการหาตำแหน่งผู้ใช้อุปกรณ์สวมใสผ่านเครือข่ายไร้สาย
  กรรมวิธีผลิตน้ำตาลทรายขาวจากเกลือ
 ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย
 สารประกอบสำหรับระงับกลิ่นกาย
 ลูกประคบ
  สูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพที่มีขิงเป็นส่วนประกอบ
   

ตัวอย่างคำขอออกแแบบผลิตภัณฑ์

    ขวด     เครื่องเล่นสนาม
    ชุดกระโปรง      แบบพับกล่อง 1
     ต่างหู     แบบพับกล่อง 2
    กระถางต้นไม้     แบบพับกล่อง 3
    โต๊ะ  
 

ตัวอย่างคำขอลิขสิทธิ์

      โปรแกรมคอมพิวเตอร์ FCS