ตัวอย่างคำขอสิทธิบัตร(การประดิษฐ์)

สาขาเคมี
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์
 สารผสมสำหรับกันยุง  เครื่องกลั่่นน้ำแบบหลายห้องกลั่น
สาขาชีวภาพ
 
 สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับผลิตเอทานอล  

ตัวอย่างคำขออนุสิทธิบัตร

สาขาวิศวกรรม / ไฟฟ้า / ฟิสิกส์
สาขาเคมี
  เครื่องจัดเรียงใยมะพร้าว
   แปรงสีฟันใช้แล้วทิ้ง
   ระบบการหาตำแหน่งผู้ใช้อุปกรณ์สวมใสผ่านเครือข่ายไร้สาย
  กรรมวิธีผลิตน้ำตาลทรายขาวจากเกลือ
 ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย
 สารประกอบสำหรับระงับกลิ่นกาย
 ลูกประคบ
 

ตัวอย่างคำขอลิขสิทธิ์

    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ FCS