ตัวอย่างคำขอสิทธิบัตร(การประดิษฐ์)

สาขาเคมี
สาขาเคมีชีวภาพ
 ลูกประคบ
 สารผสมสำหรับกันยุง
กรรมวิธีการทำแผ่นชิ้นไม้อัดจากทางใบปาล์มน้ำมันและ
      แผ่นชิ้นไม้อัดที่ได้จากกรรมวิธีนี้

การผลิตเครื่องปรุงรส
 เครื่องดื่มจากดอกบัว
 10- อะมิโนอลิฟาทิล-ไดเบนซ[ b,f]ออกเซฟีนที่ออกฤทธิ์
          ต่อต้านการเสื่อมของประสาท

 การทำให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบต่อตัวกระตุ้นเซลน้ำเหลือง
          ชนิด T ที่เป็นพิษต่อเซล

  สูตรส่วนผสมอเลนโดรเนท (alendronate)
        ซึ่งเป็นของเหลวที่ให้ทางปาก
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์
 เครื่องกลั่่นน้ำแบบหลายห้องกลั่น
 กลไกวาล์วกันขโมยน้ำแก๊สของวาล์วแก๊สหุงต้ม
 การปรับปรุงปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง
 ตู้อบที่มีระบบการนำความร้อนเอากลับมาใช้ใหม
 บัลลาสต์อิเลคทรอนิกส์
 ฝากล่องเก็บเหรียญที่มีกลไกป้องกันการโจรกรรมเหรียญติดตั้งอยู่
  ระบบการปรับอากาศ
 ระบบบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง
  เครื่องปอกมะพร้าว
 เครื่องหล่อลื่นกลไกของลิ้นของเครื่องยนต์
 โครงร่างรถจอบหมุนไฮโดรลิค  
 

ตัวอย่างคำขอสิทธิบัตร(การออกแบบผลิตภัณฑ์)

    กาน้ำชา
     ตุ๊กตา
     รถจักรยาน
     รถยนต์
     รองเท้า
     ลวดลายขวด
     ลวดลายปกแฟ้ม
     ลวดลายยางรถยนต์
     หลอดไฟ

ตัวอย่างคำขออนุสิทธิบัตร

สาขาวิศวกรรม / ไฟฟ้า / ฟิสิกส์
สาขาเคมี
   รถจักรกลการเกษตร
   วิธีการสร้างลวดลายหินอ่อนบนรองเท้าแตะฟองน้ำ
  อุปกรณ์กักฝุ่น
   เครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ
   เบรคเกอร์มีแสงไฟแสดง
   เครื่องกลั่นสาโท
  เครื่องจัดเรียงใยมะพร้าว
   แปรงสีฟันใช้แล้วทิ้ง

       กรรมวิธีผลิตน้ำตาลทรายขาวจากเกลือ
       ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย
 

ตัวอย่างคำขอลิขสิทธิ์

    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ FCS