อุปกรณ์กักเก็บละออง

ผู้ประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ และ ทพ.สุรัตน์ ลีนะศิริมากุล และคุณสุวัธชัย เดชาพงศา
เลขที่คำขอ 2003001272
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท ดับบลิว แอนด์ เอช เทค จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ 02-023-5448
โทร

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th