สบู่ไหมอีรี่ผสมพรอพอริส

ผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์ศฺวิลัย สิริมังครารัตน์ และคณะ
เลขที่คำขอ 1403001592
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท 2บีแอบโซลูท บิวตี้ จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ 088-0595959
โทร

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th